Kvalitet, leveranssäkerhet och precision

SM Justering grundades 1983 och från början har Saab Automobil varit den största beställaren av våra tjänster. Arbetsstyrkan har stadigt utökats och i dag är vi ett 50-tal personer i företaget.

Egna transportfordon, smidig in-och utlastning och välplanerade arbetslokaler skapar snabbhet och flexibilitet. Välmotiverad personal ger beställaren trygghet och avlastning vid snabbt uppstående kriser. Vi kan snabbt vara på plats hos beställaren, vår larmtjänst är ständigt beredd.
Alla som arbetar hos SM Justering vet vad som gäller – kvalitet, leveranssäkerhet och precision. Det måste bli rätt och det måste gå fort!