Många hjälpande händer!

En modern produkt kan innehålla tusentals delar som skall passas ihop. Underleverantörer förser tillverkaren med material just i tid till sammansättningen. Då är det nödvändigt att delarna är korrekta. Men oväntade problem kan uppstå.

SM Justering har lång erfarenhet av att hjälpa till vid produktionsstörningar. Mångårigt samarbete bland annat med Trollhättans fordonsindustri har givit oss den kompetens, flexibilitet och snabbhet som krävs.

Vi har arbetslag som med mycket kort varsel kan gripa in hos kunden, att förstärka arbetet på plats i fabriken. Men vi kan också hämta det felaktiga materialet i egna lastfordon och modifiera och justera i våra egna arbetslokaler. Våra rutiner hjälper oss att se till att beställaren aldrig saknar delar. Vi kan också vara beställarens förlängda arm hos underleverantören. Vi utför kontroller och tillsyn så att problemen inte når slutkunden.